Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Matchis in tijden van corona

Het coronavirus zorgt ervoor dat we ook bij Matchis voor een hoop uitdagingen komen te staan. Binnen alle afdelingen wordt keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat stamceldonaties gewoon door blijven gaan, dat ernstig zieke patiënten ook in deze tijd stamcellen kunnen ontvangen en dat er ondertussen ook nieuwe registraties binnen blijven komen. 

In dit artikel geven we een overzicht van hoe drie verschillende afdelingen binnen Matchis zich inzetten om alle processen in tijden van de coronacrisis zo goed mogelijk door te laten lopen.  

Donor Services  

De afdeling Donor Services is verantwoordelijk voor de begeleiding van de bij Matchis ingeschreven stamceldonoren op het moment dat zij worden gematcht met een patiënt. Zij nemen contact op met donoren wanneer zij een mogelijke match zijn en begeleiden de donoren in het hele proces tot aan de donatie. Na de donatie voert de afdeling nacontroles uit en blijft beschikbaar voor nazorg. 

Vanaf het moment dat het kabinet op 12 maart strengere maatregelen voor het hele land afkondigde in de bestrijding van het Corona virus, braken voor de medewerkers van Donor Services turbulente weken aan. Met veel inzet en creativiteit is in korte tijd gerealiseerd dat donoren gewoon konden blijven doneren zodat levensreddende transplantaties door konden blijven gaan. De ziekenhuizen waar de stamcelafnames plaatsvinden (het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud universitair medisch centrum) hebben Matchis vanaf het begin gesteund door capaciteit te blijven vrijmaken. Een hele inspanning gezien de grote druk die er op de ziekenhuizen ligt.  

Gezamenlijk hebben we afspraken gemaakt om de donaties veilig te laten verlopen. Dat doen we onder andere door “schone” gangen door het ziekenhuis te waarborgen en door de donoren nog intensiever te volgen tijdens de voorbereiding op de donatie. Op onze donoren hebben we altijd kunnen rekenen. Tijdens deze periode hebben 21 donoren stamcellen gedoneerd. Een aantal dat zelfs hoger is dan in dezelfde periode ervoor! Het is fantastisch om te merken dat de huidige situatie voor veel donoren de motivatie om te doneren juist versterkt. We blijven er hard aan werken om hun vertrouwen te blijven verdienen door ons ook internationaal in te zetten voor goede afspraken ten behoeve van donorveiligheid en de internationale uitwisseling van passende stamcellen. 

Transplant Center Services 

De afdeling Transplant Center Services is verantwoordelijk voor het vinden van geschikte stamceldonoren voor patiënten die zijn opgenomen in een Nederlands transplantatiecentrum. Hierbij draagt deze afdeling de zorg voor het gehele searchproces: vanaf de aanmelding van de patiënt tot aan de uiteindelijke stamceltransplantatie. 

Door de coronacrisis moeten de Nederlandse ziekenhuizen belangrijke keuzes maken om het behandeltraject van de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor patiënten waarbij de situatie minder urgent is, wordt in sommige gevallen besloten om de transplantatie uit te stellen. Echter voor een redelijk aantal van de Nederlandse (leukemie)patiënten gaat de transplantatie ook in deze tijd gewoon door. Wel worden daarbij extra maatregelen genomen.  

Patiënten gaan bijvoorbeeld langer in voorisolatie om de kans op besmetting van coronavirus te verkleinen. Daarnaast worden de stamcellen niet meer direct na donatie bij de patiënt toegediend. Dit betekent dat het proces voor de donor normaal verloopt, maar dat het product bij ontvangst in het transplantatiecentrum wordt ingevroren (ook wel: gecryopreserveerd). Op deze manier willen we voorkomen dat de patiënt al aan de voorbehandeling is begonnen, maar dat de stamcellen vanwege beperkt vliegverkeer en grenscontroles niet op tijd in het ziekenhuis aankomen. Pas als de donatie en transport van de stamcellen goed is gegaan, zal de patiënt starten met zijn/haar voorbehandeling.  

Ondanks dat het personenvliegverkeer steeds meer wordt ingeperkt, lukt het ons nog steeds om producten via de weg of via de lucht op tijd aan te laten komen bij de ziekenhuizen. In sommige landen zijn er speciale grensposten ingericht waar het product onder gecontroleerde omstandigheden wordt overgedragen aan de koerier. Ook zijn er speciale officiële documenten opgesteld van lokale overheden en de EU om ervoor te zorgen dat het stamcelproduct onder alle omstandigheden door kan gaan. Door al deze inspanningen is het voor de patiënten nog steeds mogelijk om een stamcelproduct te ontvangen en door te blijven gaan met hun behandeltraject. 

Donor Relations & Communication 

De afdeling Donor Relations & Communication is verantwoordelijk voor het werven, registreren en typeren van stamceldonoren in Nederland. Onder de activiteiten van deze afdeling vallen naast donorwerving ook fondsenwerving, relatiebeheer en de handling en typering van donoren.  

Sinds de start van de coronacrisis in Nederland ziet Matchis het aantal registraties van nieuwe donoren teruglopen. Daarom is de afdeling Donor Relations & Communication een campagne gestart op Instagram en Facebook. De campagne bestaat uit een video van ambassadeur Ferdi Stofmeel, waarin hij vanuit huis mensen oproept om zich te registreren als stamceldonor. Daarnaast heeft een aantal donoren en patiënten voor deze campagne fotomateriaal aangeleverd. Dankzij deze berichten op sociale media zien we het aantal nieuwe aanmeldingen toenemen en zorgen we ervoor dat het onderwerp stamceldonatie in tijden van corona bij mensen niet van de radar verdwijnt.  

En net zoals voor veel andere organisaties zijn er nog een hoop vragen te beantwoorden. Wanneer starten de evenementen weer op waar we met onze voorlichtingsstands staan? Wat betekent een 1,5 meter-maatschappij voor onze werving? Hoe gaat de fondsenwerving zich verder ontwikkelen nu veel bedrijven hun omzet zien dalen en ook allerlei sponsoractiviteiten zijn stopgezet? Vragen waar we als Matchis ook nog niet direct een antwoord op hebben, maar waar we uiteraard wel mee bezig zijn.  

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het ook belangrijk dat er veel testen kunnen worden gedaan. Daarom heeft Matchis 45.000 wattenstaafjes ter beschikking gesteld aan het ministerie van VWS die gebruikt zullen worden voor het uitvoeren van coronatesten.  

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK