Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Nieuwe donorwet

Nieuwe donorwet verandert niets voor stamceldonatie: zelf inschrijven blijft noodzakelijk.

Op dinsdag 13 februari stemde de 1e kamer in met een initiatiefwetsvoorstel van D66 om de registratie van orgaandonatie anders te gaan regelen. Iedereen die niet in het Donorregister staat geregistreerd krijgt het verzoek dit alsnog te doen met een ja, nee of een van de andere keuzes. Wie niet reageert geeft daarmee aan akkoord te zijn om als orgaandonor in het register te worden opgenomen. Deze verandering in de wet heeft geen betrekking op stamceldonatie.

De overheid is inmiddels begonnen met eerste stappen van de voorlichting over de situatie in zomer 2020. Dan verwachten ze dat de wet van kracht wordt.

Geen betrekking op stamceldonorbank
De orgaandonorbank is een andere dan de stamceldonorbank. Voor stamceldonatie verandert er dan ook niets. Wie stamceldonor wil zijn zal zich in moeten schrijven in onze donorbank. Overigens geldt, net als bij orgaandonatie, dat er een grote behoefte is aan stamceldonoren. Inschrijven als stamceldonor kan via het aanmeldformulier op deze website.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK