Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Oproep aan 18-jarigen: word stamceldonor

Op zaterdag 6 januari heeft het ministerie van VWS aan ongeveer 190.000 jongeren een brief gestuurd met de vraag of zij orgaan- en/of stamceldonor willen worden. Het betreft de jaarlijkse aanschrijving aan jongeren die 18 jaar zijn geworden. Deze keer ging het om de jongeren die in 1999 zijn geboren.  

Uit medisch onderzoek blijkt dat stamcellen van een jonge donor beter aanslaan bij patiënten. Met die wetenschap zoekt Matchis naar zoveel mogelijk jongere donoren. Vandaar dat deze aanschrijving met de vraag of jongeren (ook) stamceldonor willen worden erg belangrijk is. De vraag om stamceldonor te worden wordt sinds vorig jaar via deze aanschrijving aan alle 18-jarigen gesteld. 

Campagne
Vanaf de ontvangst van de brief zijn 18-jarigen vooral via social media geïnformeerd over het belang van stamceldonatie en opgeroepen zich in te schrijven. Er zijn jongeren die via vlogs hun ervaringen met leeftijdsgenoten delen. Ervaringen over stamceldonor worden, het daadwerkelijk doneren van stamcellen en het ontvangen van stamcellen als patiënt.

Toename aantal stamceldonoren
De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van stamceldonoren in Nederland fors gestegen. Begin 2015 waren in Nederland ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd. Inmiddels is dit aantal gestegen naar ruim 190.000. Er overlijden echter nog steeds mensen omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden.

Stichting Matchis
Zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Een stamceltransplantatie is voor deze patiënten vaak de laatst mogelijke behandeling om te kunnen overleven.

Ben jij 18 jaar geworden? Klik dan door naar onze 18-jarigen pagina

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK