Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Steeds meer stamceldonoren in Nederland

In Nederland registreren zich steeds meer mensen als stamceldonor. Deze week kon de 350.000ste donor in het stamceldonorbestand worden bijgeschreven. Nederland telde in 2015 nog iets meer dan 50.000 geregistreerden. Nieuw onderzoek toont aan dat de overgrote meerderheid van Nederland positief tegenover stamceldonatie staat en meer kennis heeft over dit onderwerp dan in het verleden.  

Meer kennis en een groeiende positieve houding

De kennis over stamceldonatie is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Ruim 90% van de bevolking weet (in grote) lijnen waarvoor stamceldonatie dient en wat het is. Er is een duidelijke toename te zien van het aantal mensen dat (zeker) bereid is zich te registreren als stamceldonor. In 2020 was dit nog 6%, inmiddels is dit gestegen naar 9%. Het zijn vooral jongeren tot 29 jaar waarvan bijna 1 op de 4 aangeeft bereid te zijn zich als stamceldonor op te geven.

Een groot verschil is er tussen mannen en vrouwen. Deze laatste zijn veel vaker bereid zich als donor te registreren dan mannen. Dit komt ook tot uiting in het huidige bestand: van elke 100 geregistreerde stamceldonoren zijn er 70 vrouw. Over het belang van stamceldonatie bestaat grote consensus: de overgrote meerderheid vindt stamceldonatie belangrijk en associeert het met iets goed doen voor een ander.

Jongeren: stuur een brief

Opvallend is dat vooral in een jongere leeftijdscategorie het sturen van een brief als beste middel wordt genoemd om iemand als donor te werven. Ruim 1/3 vindt dit het beste middel. Bij ouderen is dit een kwart. Ook zijn jongeren van mening dat het binnen familie en vrienden praten over en werven van stamceldonoren goed kan werken. Oudere leeftijdsgroepen zien het vragen door een huisarts als effectiever. Social media- en TV-campagnes worden als veel minder wenselijk en effectief beoordeeld. Dat is opmerkelijk want de afgelopen jaren kwam de aanwas van het aantal donoren juist vooral via de inzet van social media.

Onderzoek

Het onderzoek waarnaar wordt gerefereerd is uitgevoerd door bureau Flycatcher uit Maastricht in februari 2021. Het is het vierde onderzoek sinds 2018 naar de houding en gedrag over stamceldonatie door Flycatcher, uitgevoerd in opdracht van Stichting Matchis.

De 27-jarige Wout is de 350.000ste geregistreerde stamceldonor in Nederland De 27-jarige Wout is de 350.000ste geregistreerde stamceldonor in Nederland

"Ik heb er niet lang over na hoeven denken om mij te registreren"

Wout

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK