Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Waarom is er een BMI-grens voor stamceldonatie?

02 februari 2019

We krijgen regelmatig reacties op de BMI-grens die is gesteld voor het doneren van stamcellen. We kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen oproept. Daarom zullen we in dit artikel uitleggen waarom we voor het gewicht BMI-grenzen hebben gesteld. 

Het is mogelijk om je te registreren als stamceldonor met een BMI tussen de 18 en 30. Bij stamceldonatie via het bloed gebruik je, gedurende 5 dagen voorafgaand aan de donatie, een lichaamseigen groeifactor genaamd G-CSF. Dit zorgt ervoor dat de stamcellen vanuit het beenmerg in de bloedbaan terecht komen. 

De hoeveelheid G-CSF wordt bepaald op basis van het lichaamsgewicht. Bij een BMI boven de 30 moet er verhoudingsgewijs meer G-CSF worden toegediend. Dit vergroot het risico op complicaties voor de donor. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat donoren met een te hoog BMI meer bijwerkingen ervaren van de stamceldonatie. Matchis is verantwoordelijk voor de veiligheid van de donoren, wat betekent dat een vergroot risico op complicaties niet acceptabel is.  

Aan de andere kant is er ook een ondergrens gesteld van een BMI van minimaal 18. Als de donor een te laag BMI heeft, kunnen we voor de patiënt niet voldoende stamcellen uit het bloed van de donor halen. Ook dit risico kunnen we niet nemen.   

De BMI-grens is er dus niet om te bepalen of een donor wel of niet gezond is. Aan de ene kant is de grens er ter bescherming van de donor zelf door te voorkomen dat er te veel G-CSF toegediend moet worden, aan de andere kant om de patiënt te beschermen door er zeker van te zijn dat we tijdens de stamcelafname voldoende stamcellen uit het bloed kunnen filteren. 

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK