Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Organisatie

Achter Stichting Matchis staat een team van geschoolde en enthousiaste medewerkers. Elke afdeling binnen de organsiatie speelt een belangrijke rol in het doel van Matchis: Voor elke patiënt die dat nodig heeft een passende donor vinden.

Donor Services

De afdeling Donor Services is verantwoordelijk voor de organisatie van stamceldonaties door de bij Matchis ingeschreven stamceldonoren. Wanneer jij als stamceldonor een mogelijke match bent voor een patiënt ergens ter wereld, neemt een medewerker van deze afdeling contact met je op. Medewerkers van de afdeling Donor Services doen de mondelinge voorlichting over het donatieproces en de beoordeling of jij als donor geschikt bent voor donatie. Donorartsen van deze afdeling voeren daarvoor medische keuring uit. Ook verzorgt Donor Services de (na)zorg rondom de stamceldonatie en maken ze de afspraken met de aanvragende transplantatiecentra.

Transplant Center Services

De afdeling Transplant Center Services is verantwoordelijk voor het vinden van geschikte onverwante stamceldonoren voor patiënten die onder behandeling zijn bij een van de Nederlandse transplantatiecentra. Hierbij draagt deze afdeling de zorg voor het gehele proces: vanaf de aanmelding van de patiënt bij Matchis en de start van de wereldwijde zoektocht naar een onverwante stamceldonor tot aan de levering van het stamcelproduct voor de uiteindelijke stamceltransplantatie. Deze afdeling werkt samen met de academische ziekenhuizen in Nederland, maar ook met alle collega-donorbanken wereldwijd om het behandelingtraject van de patiënt zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Donor Relations & Communication

De afdeling Donor Relations & Communication is verantwoordelijk voor de voorlichting over stamceldonatie en het werven, registreren en typeren van stamceldonoren in Nederland. Medewerkers van deze afdeling beheren de website en social media kanalen van Stichting Matchis. Ook beheren zij de uitgaven, staan zij de media te woord en organiseren ze deelnames aan symposia en evenementen. De afhandeling van de registraties, het beheer van het donorbestand en het beheer van het vrijwilligersbestand vallen onder de taken van Donor Relations & Communication. Een belangrijke activiteit is tevens de werving van fondsen die mede worden ingezet voor de voorlichting en de werving van nieuwe stamceldonoren.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK