Red iemand zoals jij

Op deze pagina vind je meer informatie over de campagne 'Red iemand zoals jij'.

Meld je aan als stamceldonor

Voor patiënten met een ernstige bloedziekte zoals leukemie, kan een passende stamceldonor een laatste kans op leven zijn. Daarvoor is het belangrijk dat de donor en de patiënt een identieke HLA-typering hebben. De kans dat jij een match bent met een patiënt ergens ter wereld is heel klein. Daarom is het belangrijk dat we een zo groot mogelijk bestand van geregistreerde stamceldonoren opbouwen. Zodat voor elke patiënt die 'identieke' donor gevonden kan worden.

Als jij een match bent met een patiënt ergens ter wereld, dan kunnen jouw stamcellen het leven redden van die persoon. Red jouw perfecte match, red iemand zoals jij! 

Campagnevideo 'Red iemand zoals jij'

Campagnevideo 'Red iemand zoals jij'