Eigen bijdrage bij registratie boven de 35 jaar

Het aantal stamceldonoren dat zich inschrijft bij Stichting Matchis is de laatste jaren explosief gestegen. In 2018 mochten we een recordaantal van bijna 80.000 nieuwe donoren verwelkomen. Een ontwikkeling die tot dankbaarheid stemt maar ook een wijziging in onze manier van werken vereist. Vanaf januari 2019 zal voor mensen die zich inschrijven en ouder zijn dan 35 jaar een eenmalige vergoeding worden gevraagd.  

De toename van het aantal donoren is voor een deel het gevolg van ‘spontane’ aanmeldingen na een oproep van (familieleden van) patiënten en aandacht in de media. De aanmeldingen betreffen hier vaak mensen uit de leeftijdscategorie van boven de 35 jaar. Dit terwijl, zo blijkt uit onze en internationale gegevens, ruim 80 procent van de gematchte donoren uit een jongere leeftijdscategorie afkomstig is.  
Elke potentiële donor die zich inschrijft in ons bestand brengt 35 euro aan kosten met zich mee. De financiële middelen van Matchis zijn niet onbeperkt. De ontwikkeling van grote groei in combinatie met de grootste kans op een match met een patiënt heeft ons doen besluiten om de groei van ons donorbestand meer te reguleren.  

Eenmalige bijdrage inschrijvingen vanaf 35 jaar 
Vanaf januari 2019 start Matchis met een (verplichte) eenmalige bijdrage van 35 euro voor iedereen in de leeftijd van 36 tot 55 jaar die zich als stamceldonor wil inschrijven. Mensen uit deze oudere leeftijdscategorie kunnen zich dus nog steeds inschrijven maar dan tegen een vergoeding van de kosten die Matchis moet maken. Blijken zij (op termijn) inderdaad een match, dan ontvangen zij hun inschrijvingskosten terug.   

Iedereen van 18 tot en met 35 jaar die aan de gezondheidseisen voldoet kan zich nog steeds geheel kosteloos inschrijven en blijft zonder betaling en indien gewenst, opgenomen in ons bestand tot hun 56e levensjaar. Streven is om op deze manier het donorbestand wat leeftijdsopbouw betreft meer van onderaf op te bouwen. Verschillende wervingscampagnes die de komende jaren worden gevoerd zullen zich dan ook intensiever op de jongere leeftijdscategorieën gaan richten.   

Stichting Matchis  
Matchis is een stichting zonder winstoogmerk. Inkomsten worden verkregen door vergoedingen van de verzekering van de patiënt bij het vinden van een stamceldonor, subsidie van het ministerie van VWS en fondsenwerving.  

Infographic leeftijd stamceldonoren

Download hier de infographic als PDF

pdf, 1.0 megabytes

Download

Veelgestelde vragen

De afgelopen jaren is het aantal stamceldonoren in het bestand in Nederland hard gestegen. Waren er begin 2015 nog 54.000 donoren, inmiddels staan er 270.000 donoren geregistreerd. Alleen al in 2018 konden we bijna 80.000 nieuwe donoren inschrijven.  
Elke nieuwe registratie brengt 35 euro aan kosten met zich mee. Omdat het budget van Matchis niet oneindig is, is besloten om te streven naar een meer gestructureerde werving. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 mensen in de leeftijd vanaf 18 tot en met 35 jaar zich zonder kosten als nieuwe stamceldonoren kunnen registreren. Aan mensen in de leeftijd van 36 tot en met 55 jaar vragen we een verplichte eenmalige bijdrage van 35 euro. De reden van deze leeftijdsgrens is dat ruim 80% van de stamceldonoren gevonden wordt in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Mensen van 36 jaar en ouder worden veel minder vaak opgeroepen om te doneren dan de jongere groep. Zij maken nu ruim veertig procent uit van alle geregistreerde stamceldonoren.

Donatie door een jongere donor heeft de voorkeur omdat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat hiermee de kans op genezing voor de patiënt toeneemt. Zij worden dan ook veel vaker opgeroepen om stamcellen te doneren dan mensen boven de 35 jaar. Ook geldt, hoe jonger ingeschreven hoe langer in het donorbestand.

Dat blijkt uit meerdere internationale onderzoeken. De exacte reden daarvoor is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dit een gevolg dat jongeren minder bloot hebben gestaan aan ziekten, ongezonde leefwijzen e.d. dan oudere donoren en dat daardoor hun stamcellen beter aanslaan bij patiënten dan die van oudere donoren.  

Matchis ontvangt subsidie van het ministerie van VWS. Vanuit de zorgverzekeringswet zijn er geen mogelijkheden om inschrijvingen te financieren. Wel als er eenmaal een donor is gevonden.  

Nee, dat verwachten we niet.  Onze doelstelling blijft om per jaar ons donorbestand met ongeveer 50.000 donoren te laten groeien. Die groei moet uit de jongere groepen komen. Daar komen veruit de meeste donoren vandaan dus als die groep groeit kan ook het aantal patiënten waarvoor we een donor zoeken toenemen.  

Registreren gaat eenmalig via het aanmeldformulier op onze website. Bij het afronden van het formulier word je doorgelinkt naar je bank om via Ideal de registratiekosten te voldoen.  

Nee, deze betaling geldt alleen voor mensen die zich vanaf 1 januari 2019 inschrijven. 

Nee, alleen als je inschrijft als je 36 of ouder bent geldt deze (eenmalige) betaling.  

De kosten bestaan uit:  
€ 10 registratieset, handling in verzendhuis en portokosten 
€ 25 weefseltyperingskosten laboratorium 

Totaal dus 35 euro.  

Ja, als je wordt afgewezen tijdens je inschrijving en je hebt al betaald, storten we het betaalde bedrag terug op het rekeningnummer waar vanaf je betaald hebt. Twijfel je over je medicatie en wil je vooraf weten of je je kan registreren, neem dan contact op via ons contactformulier.  

Nee. De kosten die je betaalt zijn de kosten voor het registratiesetje en de typering. Als je je (later) moet laten uitschrijven vanwege medische situatie of emigratie zijn de kosten al gemaakt. Je krijgt dan geen geld terug.  

Ja, In dat geval zullen we, indien gewenst, de 35 euro aan je terugbetalen. 

Je kunt je alleen registreren als stamceldonor in het land waar je woonachtig bent.

Ja, ook als je 36 of ouder bent is het zinvol om je aan te melden. Hoewel een donatie door een jongere donor veel vaker voorkomt, worden ook donoren van 36 en ouder nog wel gevraagd voor donatie. Matchis moet de leeftijdsgrens voor kosteloze inschrijving op 35 stellen om de groei beheersbaar en betaalbaar te houden.

Heb je verder nog vragen over dit onderwerp?

Neem dat contact op via ons contactformulier
Journalisten kunnen contact opnemen met onze woordvoerder