Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Disclaimer

Matchis maakt continu logbestanden van de activiteiten op zijn webomgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, laatst bezochte Matchis webpagina en andere soortgelijke gegevens. Logbestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van Matchis te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Sommige delen van de website van Matchis kunnen cookies bevatten. Zie Cookies.

Matchis vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Omdat dat wij, als centrum voor stamceldonoren, dagelijks werken met uw persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, is het voor u en ons van groot belang om een betrouwbare en veilige verwerking van uw gegevens te waarborgen. Zie hiervoor ons Privacybeleid donoren.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Ondanks de zorg voor de betrouwbare en veilige verwerking van uw gegevens kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit op vertrouwelijke wijze aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Matchis wil graag met u samenwerken om onze donoren en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Lees hier meer over het maken van een melding.

Toepasbaarheid

Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de Matchis website en op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites worden aangeboden.

Copyright

Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende code en andere onderdelen van de Matchis website, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Stichting Matchis is verantwoordelijk voor alle teksten op deze website. De teksten worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast. Medische informatie is gecontroleerd door de artsen in dienst van Matchis.

Het gebruik van het Matchis logo is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Matchis. Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van Matchis en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij de afdeling Donor Relation and Communication.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van de Matchis website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan.
Elk ander gebruik van de Matchis website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software op de Matchis website of het gebruiken van (een deel van) de Matchis website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij de afdeling Donor Relation and Communication.

Hoewel aan alle pagina’s van de Matchis website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Matchis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de Matchis website. Matchis wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden

Links naar derden vallen buiten de invloed van Matchis, dat voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Matchis is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via websites van derden worden aangeboden.

Linken naar de Matchis website

Linken naar pagina’s van de Matchis website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van Matchis daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van Matchis wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de Matchis website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.matchis.nl/, met als beschrijving ‘Matchis’. Een link naar de Matchis website moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster. Linken naar andere pagina’s binnen de Matchis website is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina’s is niet gegarandeerd.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.