CMV

Naast het bepalen van de HLA-typering wordt het wangslijmvlies van de donor ook gebruikt om de CMV-status te bepalen. Als bij een selectie deze zogenaamde CMV-status (dus of de donor wel of niet ooit besmet is geraakt met het CMV-virus) van een donor bekend is, kan sneller worden bepaald of die donor het best past bij de patiënt. Maar wat is CMV precies en hoe speelt deze status een rol bij stamceldonatie?

Wat is CMV?

CMV staat voor cytomegalievirus. Het is een virus dat over de hele wereld voorkomt en meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is er mee besmet geraakt. Veel mensen ervaren geen klachten wanneer ze besmet raken. Als er wel klachten zijn dan lijken die meestal op griep en vrijwel altijd gaan deze vanzelf over. Wanneer je een CMV-infectie oploopt draag je het virus daarna altijd bij je, alleen je immuunsysteem weet dit in toom te houden. 

Waarom speelt de CMV-status een rol?

Het wel of niet besmet zijn geraakt met CMV speelt een belangrijke rol bij stamceltransplantaties. Het is belangrijk dat de CMV-status van de patiënt en de donor hetzelfde zijn, dus of allebei positief (wel besmet geweest), of allebei negatief (niet besmet geweest). De CMV-status van de donor is het meest relevant als de patiënt CMV-positief is.

Wanneer een patiënt besmet is geraakt met het CMV-virus en stamcellen krijgt van een donor die het virus niet heeft gehad, dan is de patiënt na een stamceltransplantatie niet langer beschermd tegen CMV. Dat kan zorgen voor een reactivatie van het virus in het lichaam van de patiënt. Omdat de donorcellen nog niet weten hoe ze moeten reageren tegen CMV (omdat ze dit virus niet eerder hebben gezien), kan dit tot gezondheidsrisico’s voor de patiënt leiden. Daarom is het testen op CMV een belangrijk onderdeel wanneer er een stamceldonor voor een patiënt wordt gezocht.

Andersom kan, als de patiënt CMV-negatief is, een donor die CMV-positief is het virus overdragen op de patiënt. Omdat de donorcellen al wel gewend zijn aan het CMV-virus, kan het zijn dat deze in het lichaam van de patiënt goed reageren tegen het virus. Daarom is deze situatie minder erg dan wanneer de patiënt CMV-positief is en de donor CMV-negatief. Maar voor een CMV-negatieve patiënt is een CMV-negatieve donor uiteindelijk nog steeds de beste keuze.

Word ik sneller opgeroepen als mijn CMV-status bekend is?

Ja, dat is zeker mogelijk. Indien bij de selectie van de beste donor de CMV-status van een donor bekend is dan zal bij gelijke geschiktheid deze donor de voorkeur genieten ten opzichte van een donor waarvan de CMV status niet bekend is.