Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Vergoedingen bij stamceldonatie

Bij een stamceldonatie worden alle kosten die de donor maakt in verband met de donatie vergoed. Ook afwezigheid van het werk rondom de stamceldonatie wordt vergoed.

Aanmelden als stamceldonor

Een van de belangrijkste uitgangspunten van stamceldonatie is dat de stamceldonatie vrijwillig en dus onbetaald is. Dit staat vast in wet- en regelgeving en is een van de manieren om de veiligheid voor donor en patiënt te waarborgen. Dat houdt onder andere in dat de donor geen materieel gewin in geld of in natura aan de donatie kan overhouden.  

Onkostenvergoeding 

Uiteraard worden alle kosten die de donor maakt in verband met de donatie wél vergoed. Denk daarbij aan: reiskosten, kosten voor extra oppas, etc. De vergoeding voor onkosten wordt in onderling overleg en naar redelijkheid geregeld. We vragen donoren om hiervoor alle bonnen te bewaren en toe te voegen aan de declaratie. Als je op de dag van de stamceldonatie geen vervoer naar het ziekenhuis hebt, dan regelt Matchis dit voor je. Als je ver van het ziekenhuis in Leiden of Nijmegen woont, kun je eventueel op kosten van Matchis in een hotel in de buurt verblijven.  

Afwezigheid van werk 

De belangrijkste onkosten kunnen ontstaan door afwezigheid van het werk rondom de stamceldonatie. Gelukkig is dat voor donoren die in loondienst werken goed geregeld. Voor hen is de Ziektewet van toepassing zonder ook maar één wachtdag en met 100% uitkering van het dagloon vanaf het moment van verzuim door de stamceldonatie tot en met het moment dat de donor is hersteld van eventuele bijwerkingen. Donoren die werken als zelfstandige kunnen hun loonderving declareren (na overlegging van bewijsstukken die dan in goed overleg vergoed kunnen worden). Hierbij worden de dagvergoeding door het UWV en een verzuimduur van 5 dagen als uitgangspunt genomen. Als de dagvergoeding onvoldoende is, kan de donor dat het beste van tevoren aangeven. Achteraf kan het lastig zijn om nog een passende regeling te treffen. 

Verzekeringen 

Alle medische handelingen die in het ziekenhuis plaatsvinden, vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van het ziekenhuis. Verder heeft Matchis een speciale donorverzekering. Alle kosten die bij een donatie worden gemaakt, worden betaald door Matchis.  

Dit zijn dus ook kosten voor bloedtesten, medische keuring, bloedafname, ziekenhuisopname en stamcelafname. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de ziektekostenverzekering van de patiënt voor wie jij doneert. De ziektekostenverzekering van de donor zal dus niet worden aangesproken en een stamceldonatie gaat dus ook niet ten koste van het Eigen Risico van de donor. Mocht onverhoopt toch de ziektekostenverzekering van de donor worden belast, dan kan de donor de rekeningen (met uitleg) naar Stichting Matchis doorsturen. Wij handelen het dan verder af. 

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.