Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Waarom stamceldonor worden?

Als stamceldonor kun je een leven redden. Voor patiënten met een vorm van bloedkanker, zoals leukemie, zijn stamcellen van een donor vaak de laatste kans op leven. Jij kan iemand die kans geven door je aan te melden als stamceldonor.

Aanmelden als stamceldonor

Belang gezonde stamcellen
In het beenmerg vind je de stamcellen die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van verschillende bloedcellen. Deze bloedcellen zijn nodig voor het vervoer van zuurstof, bestrijding van infecties en het voorkomen van bloedingen. Bij een patiënt met een ernstige bloedziekte is dit proces zodanig verstoord, dat de patiënt in een levensbedreigende situatie terecht komt. 

De patiënt wordt dan behandeld met een dosis chemotherapie of radiotherapie die zó hoog is, dat het beenmerg onherstelbaar beschadigd raakt. Daarmee worden dus zowel goede als slechte cellen vernietigd. Door een stamceltransplantatie krijgt een patiënt weer goed functionerende stamcellen die zelf nieuwe bloedcellen aan gaan maken. Daarnaast kunnen de stamcellen van de donor er ook voor zorgen dat kleine resten tumor of kankercellen die bij een patiënt zijn achtergebleven, worden aangevallen en vernietigd. Daarmee geef jij als stamceldonor een patiënt de kans om volledig van de ziekte te genezen.

Veel donoren nodig
Een patiënt kan lang niet van iedereen stamcellen ontvangen. Het is heel belangrijk dat de weefseltypering (HLA) van de stamcellen van een donor zo goed mogelijk past bij die van de patiënt. Als het lichaam van de patiënt de stamcellen als vreemd beschouwt, ontstaan er namelijk ernstige of zelfs dodelijke complicaties.

De grootste kans om een match te vinden is binnen de eigen familie. Helaas vindt slechts 30% van de patiënten binnen zijn of haar familie een geschikte donor. Als dit niet lukt, wordt er gezocht naar een onverwante donor in het wereldwijde bestand van stamceldonoren. De kans dat jij met een willekeurig persoon ergens ter wereld een match bent, is ontzettend klein. Om voor alle patiënten een geschikte donor te kunnen vinden, is het dus belangrijk dat er heel veel donoren geregistreerd staan. Uit onderzoek blijkt dat de kans op genezing voor de patiënt het grootst is, als de stamcellen van een jonge donor komen.

Gemengde afkomst
Voor patiënten met een niet-westerse afkomst is het vinden van een geschikte stamceldonor nóg moeilijker. Dat is omdat er wereldwijd naar verhouding maar heel weinig mensen van niet-westerse afkomst als stamceldonor geregistreerd staan. Hetzelfde geldt voor donoren van gemengde afkomst. De afkomst van donor en patiënt komen vaak overeen. Als een patiënt bijvoorbeeld (deels) Turks is, dan is de kans op een match het grootst met een donor die ook (deels) Turks is. Om deze patiënten te kunnen helpen is het dan ook heel belangrijk dat meer mensen van gemengde of niet-westerse afkomst zich registreren als stamceldonor.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.