Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Stamceldonatie op school

Een stamceldonor kan een leven redden. Daarom is aandacht voor stamceldonatie erg belangrijk. Voordat iemand een besluit neemt om zich in te schrijven als stamceldonor moet hij of zij uiteraard eerst weten wat stamceldonatie is en wat het betekent om donor te worden. Daarvoor hebben we allerlei voorlichtingsmiddelen, ook voor op school.

De onderwerpen stamceldonatie en -transplantatie vormen interessante gespreks- en onderwijs thema's. De vraag om wel of juist geen stamceldonor te worden duikt vaak op in de media en op allerlei social-media platforms. Naast de vraag over donorschap blijkt dat menigeen ook ‘gewoon’ meer informatie wil over dit soms lastige, medische onderwerp. Om zowel discussies in goede banen te leiden als inhoudelijke onderbouwing te geven, heeft Stichting Matchis een aantal hulpmiddelen voor het onderwijs ontwikkeld. Lespakketten om het onderwerp ook in de klas voor verschillende leeftijden en niveaus begrijpelijk en bespreekbaar te maken. 

Lesbrief Maatschappijleer en Burgerschap

Samen met docenten Maatschappijleer en Burgerschap is een modulair pakket ontwikkeld geschikt voor HAVO, VWO en MBO om minimaal een lesuur te vullen. Vraagstukken zijn zo geformuleerd dat ze makkelijk zijn in te passen in de bestaande lesstof. De werkvormen zijn zo gekozen dat verschillende vaardigheden worden geoefend, zoals: meningsvorming, argumenteren, kritisch denken en denken vanuit meerdere perspectieven. 
Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van de lesbrief.

Stamceldonatie in de biologieles

Lespakket NIBI
Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) heeft in samenwerking met Matchis een geheel nieuw lespakket ontwikkeld. Het lespakket, dat in twee biologielessen kan worden gebruikt, is gericht op de bovenbouw van havo en vwo. Het past als actuele context precies bij het examenprogramma voor havo en vwo. Het lespakket kunt u hier vinden.

Lesformat biologie
In samenwerking met U-talent (een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht,  Hogelschool Utrecht en middelbare scholen) is een speciaal lesformat ontwikkeld gericht op de bovenbouw van HAVO en VWO. Hierin worden de biologische principes van stamceltransplantatie en stamceldonatie behandeld. 
Klik hier voor meer informatie en het aanvragen van dit lesformat. 

Spreekbeurtpakket

Voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 die een spreekbeurt willen houden over stamceldonatie is een spreekbeurtpakket gemaakt. 
Dit pakket bestaat uit: 

  • Een strip genaamd De stamcelheld
  • Een digitaal boekje met uitleg over stamceltransplantatie en stamceldonatie
  • Digitale (animatie) afbeeldingen voor in de spreekbeurt of een presentatie
  • Flyer afgestemd op de doelgroep

Het spreekbeurtpakket is beschikbaar voor individuele leerlingen en kan hier gratis worden aangevraagd. Vermeld in het bericht je naam, adres, groep, leeftijd en aantal leerlingen in jouw klas.  

Andere doelgroep

Val je buiten deze twee categorieen, maar wil je wel een les, presentatie of profielwerkstuk doen over stamceldonatie. Neem dan contact met ons op met jouw specifieke wens.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.