CMV

Als bij een selectie deze zogenaamde CMV-status (dus of de donor wel of niet ooit besmet is geraakt met het CMV virus) van een donor bekend is, kan sneller worden bepaald of die donor het best past bij de patiënt.

Wat is CMV?

CMV staat voor cytomegalievirus. Het is een virus dat over de hele wereld voorkomt en meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is er mee besmet geraakt. Veel mensen ervaren geen klachten wanneer ze besmet raken. Als er wel klachten zijn dan lijken die meestal op griep en vrijwel altijd gaan deze vanzelf over.

Het wel of niet besmet zijn geraakt met CMV speelt een belangrijke rol bij stamceltransplantaties. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld besmet is geraakt met het virus en stamcellen krijgt van een donor die het virus niet heeft gehad, dan is de patiënt na een stamceltransplantatie niet langer beschermd tegen CMV. Dit leidt tot mogelijk tot gezondheidsrisico’s van de patiënt. Daarom is het testen op CMV een belangrijk onderdeel wanneer er een stamceldonor voor een patiënt wordt gezocht.

Word ik sneller opgeroepen als mijn CMV-status bekend is?

Ja, dat is zeker mogelijk. Indien bij de selectie van de beste donor de CMV-status van een donor bekend is dan zal bij gelijke geschiktheid deze donor de voorkeur genieten ten opzichte van een donor waarvan de CMV status niet bekend is.