Eenmalige bijdrage bij registratie boven de 35 jaar

Sinds januari 2019 vragen we nieuwe stamceldonoren boven de 35 jaar eenmalig om een bijdrage van 35 euro in de registratiekosten. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Betalen om iets goeds te doen voor een ander, dat klink vreemd. Daarom geven we op deze pagina meer uitleg.  

Voor elke nieuwe stamceldonor die wordt opgenomen in de databank, maakt Matchis meer dan 35 euro kosten. Dat zijn onder andere kosten voor het toesturen van de registratieset met wattenstaafjes en voor de weefseltypering in het laboratorium. Deze typering is nodig om te zien of er een match is tussen donor en patiënt. Zonder weefseltypering kan een donor niet worden opgenomen in de databank. 

Omdat de kans op een match tussen donor en patiënt heel klein is, moeten er héél veel donoren geregistreerd worden. Van alle donoren die we registreren, zal uiteindelijk maar een heel klein deel daadwerkelijk doneren. Matchis maakt dus veel kosten in het voortraject.  

Beste genezingskans 

Vanuit de ziekenhuizen is de vraag het grootst naar donoren tussen de 18 en 35 jaar. De genezingskans voor de patiënt neemt toe wanneer de stamcellen van een jongere donor komen. En de beste kans op genezing voor de patiënt is waar het uiteindelijk allemaal om draait! 

Het budget van Matchis is beperkt. Om ervoor te zorgen dat het donorbestand kan blijven groeien, is besloten om het budget dat we hebben vooral te besteden aan de groep donoren waar de meeste vraag naar is, namelijk de donoren van 18 tot en met 35 jaar. Donoren in deze leeftijdsgroep kunnen zich daarom wel kosteloos blijven aanmelden. Een bijkomend voordeel is dat we op deze manier ook ons bestand verjongen en bestendigen. Een jongere van bijvoorbeeld 20 kan nog heel lang ingeschreven staan voordat hij 55 is.  

Ouder dan 35 jaar 

Dit betekent niet dat donoren boven de 35 jaar zich niet meer kunnen inschrijven! Alle donoren blijven tot en met de leeftijd van 55 jaar geregistreerd staan en ook boven de 35 jaar kun je worden opgeroepen als match. Er is immers niet altijd een keuze tussen donoren van verschillende leeftijden. We vragen donoren tussen de 36 en 55 jaar eenmalig om een bijdrage van 35 euro in de kosten voor hun eigen registratie. Blijken zij (op termijn) een match te zijn, dan ontvangen zij de inschrijfkosten terug. 

Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen voor ons hebben, neem dan gerust contact op!

Stichting Matchis   

Matchis is een stichting zonder winstoogmerk. Inkomsten worden verkregen door vergoedingen van de verzekering van de patiënt bij het vinden van een stamceldonor, subsidie van het ministerie van VWS en fondsenwerving.    

Veelgestelde vragen

Donatie door een jongere donor heeft de voorkeur omdat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat hiermee de kans op genezing voor de patiënt toeneemt. Zij worden dan ook veel vaker opgeroepen om stamcellen te doneren dan mensen boven de 35 jaar. Ook geldt, hoe jonger ingeschreven hoe langer in het donorbestand.

Dat blijkt uit meerdere internationale onderzoeken. De exacte reden daarvoor is nog niet bekend. Waarschijnlijk is dit een gevolg dat jongeren minder bloot hebben gestaan aan ziekten, ongezonde leefwijzen e.d. dan oudere donoren en dat daardoor hun stamcellen beter aanslaan bij patiënten dan die van oudere donoren.

Matchis ontvangt subsidie van het ministerie van VWS. Vanuit de zorgverzekeringswet zijn er geen mogelijkheden om inschrijvingen te financieren. Wel als er eenmaal een donor is gevonden.

Registreren gaat eenmalig via het aanmeldformulier op onze website. Bij het afronden van het formulier word je doorgelinkt naar je bank om via Ideal de registratiekosten te voldoen.

Nee, deze betaling geldt sinds 1 januari 2019 en alleen voor nieuwe donoren ouder dan 35 jaar die zich inschrijven. 

Nee, alleen als je je inschrijft wanneer je 36 of ouder bent geldt deze (eenmalige) betaling.  

Het gaat hier om een eenmalige betaling op het moment van registratie.

Ja, er zijn een aantal situaties waarbij de 35 euro registratiekosten teruggestort kunnen worden.

  • Als je wordt afgewezen na je inschrijving wegens medicatiegebruik. Twijfel je over je medicatie en wil je vooraf weten of je je kan registreren, neem dan contact op via ons contactformulier.
  • Als na het invullen van het registratieformulier blijkt dat je al volledig geregistreerd staat als stamceldonor. 
  • Als je hebt betaald voor je registratie en je gaat uiteindelijk stamcellen doneren.

Wanneer krijg je de registratiekosten niet terugbetaald?

  • Als je hebt betaald voor je registratie en je wil/moet je op een gegeven moment uitschrijven als stamceldonor (bijvoorbeeld door een wijziging in de medische situatie of verhuizing naar het buitenland) krijg je de registratiekosten niet terugbetaald. De kosten die je betaalt zijn de kosten voor het registratiesetje en de typering. Als je je (later) moet laten uitschrijven vanwege medische situatie of emigratie zijn de kosten door Matchis al gemaakt. 

Ja, ook als je 36 of ouder bent is het zinvol om je aan te melden. Hoewel een donatie door een jongere donor veel vaker voorkomt, worden ook donoren van 36 jaar en ouder nog wel gevraagd voor donatie. Matchis moet de leeftijdsgrens voor kosteloze inschrijving op 35 stellen om de groei beheersbaar en betaalbaar te houden.