Stamceldonatie in de biologieles

Deze lessenserie is samengesteld door het Nederlands Instituut Biologie (NIBI) met medewerking van een team docenten.

Wat zijn stamcellen? Waarom is het lastig de juiste donor voor een patiënt te vinden? Waarom zijn er zoveel donoren nodig en wat is HLA? Het zijn allemaal vragen die in dit lespakket aan bod komen.
De lessenserie bestaat uit een animatie, een informatiesheet voor elke leerling, een spel en een docentenhandleiding. Naast feitenkennis wordt ook aan bewustwording over stamceldonorschap gewerkt. 
Het lespakket, dat in twee biologielessen kan worden gebruikt, is gericht op de bovenbouw van havo en vwo. Het past als actuele context precies bij het examenprogramma voor havo en vwo. 

Onderdelen van het lespakket kunt u hier downloaden: 

Animatie over stamceldonatie