Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

3 veelgestelde vragen over stamceldonatie

25 april 2023

Stamceldonatie is geen gemakkelijk onderwerp en we krijgen hierover een hoop interessante en uiteenlopende vragen binnen. In dit artikel beantwoorden we drie veelgestelde vragen die (potentiële) donoren met regelmaat aan ons stellen!

Als je een (mogelijke) match bent en gevraagd wordt om stamcellen te doneren, kun je aangeven of je een voorkeur hebt voor de afnamemethode. Die voorkeur kun je nog niet aangeven tijdens jouw registratie als stamceldonor.

De behandelend arts van de patiënt zal de meest geschikte methode adviseren op basis van de medische situatie van de patiënt. Als donor heb je echter altijd de vrijheid om te kiezen welke methode je wel of niet wilt ondergaan. Het is belangrijk om te benadrukken dat stamceldonatie een vrijwillig proces is en dat je niet verplicht bent om stamcellen te doneren als je dit niet wilt. Als jouw voorkeur niet overeenkomt met de voorkeur van de behandelend arts, kan het zijn dat de arts een andere donor kiest.

Alle onkosten voor de donor rondom een stamceldonatie worden vergoed. Voor het doneren van de stamcellen zelf kun je geen vergoeding krijgen. Dit staat vast in wet- en regelgeving en is een van de manieren om de veiligheid voor donor en patiënt te waarborgen.

De belangrijkste onkosten kunnen ontstaan door afwezigheid van het werk rondom de stamceldonatie. Gelukkig is dat voor donoren die in loondienst werken goed geregeld. Voor hen is de Ziektewet van toepassing zonder ook maar één wachtdag en met 100% uitkering van het dagloon vanaf het moment van verzuim door de stamceldonatie tot en met het moment dat de donor is hersteld van eventuele bijwerkingen.

Donoren die werken als zelfstandige kunnen hun loonderving declareren (na overlegging van bewijsstukken die dan in goed overleg vergoed kunnen worden). Hierbij worden de dagvergoeding door het UWV en een verzuimduur van 5 dagen als uitgangspunt genomen. Als de dagvergoeding onvoldoende is, kan de donor dat het beste van tevoren aangeven. Achteraf kan het lastig zijn om nog een passende regeling te treffen.

De privacy van zowel de patiënt als de donor is erg belangrijk. De Nederlandse wet en internationale richtlijnen geven hierover een aantal regels. Zo mag de identiteit van patiënt niet bekend worden gemaakt aan de donor en andersom. Anonimiteit bij donatie waarborgt dat de belangen en het welzijn van de donor en de belangen van de patiënt onafhankelijk van elkaar kunnen worden gediend

Wel is het (voor zowel de donor als de patiënt) toegestaan een kaartje of brief te sturen naar de ander. De tekst moet in het Engels zijn. Op deze brief of kaart mogen geen namen, adressen of verwijzingen staan waarmee de identiteit van de verzender te achterhalen is.

Na ongeveer zes maanden tot een jaar is het mogelijk om iets te zeggen over het resultaat van de transplantatie. Je mag als donor dan naar Matchis bellen om te horen hoe het de patiënt vergaan is. Bedenk hierbij dat je ook te horen kunt krijgen dat het niet goed gaat met de patiënt of zelfs dat de patiënt overleden is. In sommige gevallen krijgt Matchis geen informatie over de patiënt vanwege strikte privacywetgeving van het betreffende land.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.