Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Meer geld nodig voor meer donoren: Matchis start Matchis Fonds Stamceldonatie

23 maart 2023

Al enkele jaren groeit het aantal stamceldonoren in het Nederlandse stamceldonorbestand hard. Dankzij deze groei kunnen meer patiënten met onder andere leukemie worden genezen. Het werven en registreren van donoren kost veel geld. Daarmee stijgen de kosten voor Matchis. Om de groei voor de toekomst te waarborgen, start vandaag Matchis Fonds Stamceldonatie. Dit fonds richt zich uitsluitend op de werving van geld voor de verdere groei van het aantal donoren in Nederland. 

Het nieuwe fonds is een aparte stichting naast Stichting Matchis waarbij is vastgelegd dat alle inkomsten van het fonds volledig ten goede komen aan de werving, registratie en weefseltyperingen van nieuwe stamceldonoren. Het fonds kent een eigen bestuur. De voorzitter, Mechteld van den Beld is afkomstig uit de fondsenwereld en kent het belang van stamceldonatie. Enkele jaren geleden ontving zij zelf stamcellen van een donor.
Mechteld: “willen we ook in de toekomst meer patiënten kunnen helpen dan is een verdere groei van het donorbestand noodzakelijk en dus geld voor de werving. We hopen dat onze oproep om financiële ondersteuning komende jaren echt wordt gehoord. Stamcellen zijn immers van levensbelang voor patiënten met bijvoorbeeld acute leukemie. Naast campagnes zullen we een groep ambassadeurs inzetten om het belang van stamceldonatie en de noodzakelijke financiering daarvan uit te dragen. We zijn erg blij dat als eerste ambassadeur professor Marcel Levi bereid is ons te steunen”.

Stijgende kosten voor Matchis

De kosten voor werving, registratie en typering in het laboratorium van een nieuwe donor bedragen inmiddels rond de 40 euro per donor. De verwachting is dat deze kosten de komende tijd fors  stijgen. Matchis krijgt een vergoeding van het ziekenhuis waar de patiënt wordt getransplanteerd. Om voor de patiënt de juiste donor te vinden, zijn vele duizenden potentiële donoren noodzakelijk. De overheid is vanaf het begin betrokken geweest bij de opbouw van het donorbestand en is met de zorgverzekeraars samen met Matchis verantwoordelijk voor de financiën van de stamceltransplantatie van de patiënt. De kosten voor de voorlichting en werving van nieuwe donoren moet Matchis zelf opbrengen. Voor dit laatste is nu het Matchis Fonds Stamceldonatie opgericht.  
“Willen we behoud en groei van het donorbestand doorzetten en daarmee meer patiënten aan een donor helpen dan zullen we extra gelden moeten werven. Dit nieuwe initiatief is dan ook van groot belang voor de toekomst van de stamceldonatie in Nederland en daarmee van levensbelang voor mensen met een bloedziekte” aldus Jaap Dijkman, directeur van Matchis.

Doelgroepen en eerste campagne

Uit een onderzoek vorig jaar door bureau Flycatcher bleek dat financiële ondersteuning vooral te verwachten is van mensen die stamceldonatie kennen en een warm hart toedragen. Dit kunnen (ex) patiënten zijn, nieuwe en voormalige donoren en mensen die in verband met leeftijd en gezondheid geen donor (meer) kunnen zijn maar dit wel zouden willen.  Op hen is een eerste campagne gericht die vandaag start.
Streven is om op termijn jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro via fondsenwerving te verkrijgen om daarmee wervingsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren. Meer informatie is te vinden op www.fondsstamceldonatie.nl

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK