Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Nieuw lesmateriaal biologie over stamceldonatie

24 november 2022

In Nederland is een tekort aan kennis over stamceldonatie waardoor nog relatief weinig jongeren zich registreren als donor. Daarom wil Stichting Matchis jongeren beter en eerder informeren zodat ze weten hoe donatie in zijn werk gaat, wie je ermee helpt en wat het voor jezelf betekent. Als je meer weet word je sneller donor, is de gedachte.

Vanuit deze gedachte is het belangrijk dat ook op scholen stil wordt gestaan bij het onderwerp stamceldonatie. Wie (te) weinig kennis heeft over het onderwerp zal ook geen keuze kunnen maken om wel of geen stamceldonor te worden.
Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) heeft in samenwerking met Matchis een geheel nieuw lespakket ontwikkeld.

Kennisoverdracht en bewustwording
Wat zijn stamcellen? Waarom is het lastig de juiste donor voor een patiënt te vinden? Waarom zijn er zoveel donoren nodig? Wat is HLA? Het zijn allemaal vragen die in de lessenserie aan bod komen.
Het lespakket bestaat uit animaties, een informatiesheet voor elke leerling, een spel en een docentenhandleiding. Naast feitenkennis wordt ook aan bewustwording over stamceldonorschap gewerkt. 
Het pakket, dat in twee biologielessen kan worden gebruikt, is gericht op de bovenbouw van havo en vwo. Het past als actuele context precies bij het examenprogramma voor havo en vwo. De lessenserie is samengesteld door het NIBI met medewerking van een team docenten.

Lespakket op website
Het lespakket en de afzonderlijke onderdelen zijn te vinden op onze website. Het is gratis te downloaden. Het lespakket is ook te vinden op de website van het NIBI.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.