Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Top 3 meest gestelde vragen op social media

28 december 2022

We blikken deze week terug op het jaar 2022. Een jaar waarin sociale media een grote rol hebben gespeeld vanwege onze vele advertenties op Instagram en Facebook. Onder deze advertenties en in onze social media inboxen zijn dit jaar weer een hoop vragen binnengekomen. We zetten de meest gestelde vragen (en antwoorden) op een rij.

1. Krijg ik een vergoeding voor het doneren van stamcellen?

Alle onkosten zoals reiskosten en eventuele afwezigheid van het werk bij stamceldonatie worden vergoed. Een van de belangrijkste uitgangspunten van stamceldonatie is dat de donatie vrijwillig en dus onbetaald is. Dit staat vast in wet- en regelgeving en is een van de manieren om de veiligheid voor donor en patiënt te waarborgen. Dat houdt onder andere in dat de donor geen materieel gewin in geld of in natura aan de donatie kan overhouden.

2. Waarom is er een BMI-grens voor stamceldonatie?

Bij stamceldonatie via het bloed gebruik je gedurende 4 dagen voorafgaand aan de donatie een lichaamseigen groeifactor genaamd G-CSF. Dit zorgt ervoor dat de stamcellen vanuit het beenmerg in de bloedbaan terecht komen. De hoeveelheid G-CSF wordt bepaald op basis van het lichaamsgewicht. Bij een BMI boven de 30 moet er verhoudingsgewijs meer G-CSF worden toegediend. Dit vergroot het risico op complicaties voor de donor. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat donoren met een te hoog BMI meer bijwerkingen ervaren van de stamceldonatie. Matchis is verantwoordelijk voor de veiligheid van de donoren, wat betekent dat een vergroot risico op complicaties niet acceptabel is.

3. Waarom zijn de medische criteria voor de registratie zo streng?

De medische criteria zijn er om de veiligheid van de donor en de patiënt te waarborgen. Een donatie met een verhoogd risico wordt onder geen enkele voorwaarde toegestaan, ook niet onder de voorwaarde dat de donor het zelf accepteert. Naast de donorveiligheid moeten we ook de veiligheid van de patiënt beschermen, die schade ondervindt van een donatie die vanwege donorcomplicaties op een laat moment wordt afgezegd of afgebroken. Daarnaast is het onze opdracht om ervoor zorgen dat stamceldonatie bekend blijft staan als een veilige procedure om zo het systeem van vrijwillige donaties in stand te houden.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.