Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Coordinated Vulnerability Disclosure

Stichting Matchis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan Stichting Matchis beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid

Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel als mogelijk maatregelen kunnen treffen. Stichting Matchis wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid is geen uitnodiging om uitgebreid onze systemen en netwerken te scannen. We monitoren onze netwerken en systemen continu en dergelijke activiteiten kunnen resulteren in onnodige kosten.

Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding, indien u zich houdt aan de volgende regels:

  • Verzeker u ervan dat uw melding ‘in scope’ is. Op www.z-cert.nl/cvd-melden kunt u controleren wat als niet ‘in scope’ wordt beschouwd.
  • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT. Gebruik hiervoor het mailtemplate dat u kunt vinden op https://www.z-cert.nl/cvd-melden. Stuur dit volledig ingevuld naar cvd@z-cert.nl, eventueel gebruik makend van Z-CERT’s publieke PGP-sleutel. Stichting Z-CERT handelt voor Stichting Matchis Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen af. Zij werken samen met u als melder en met Stichting Matchis om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt.
  • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk. U kunt een proof of concept als bijlage meesturen.
  • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen. · Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien, vragen wij u dit niet zelf te verifiëren, maar dit door ons te laten doen.
  • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen wij u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen.
  • U doet geen aanval(len) op onze (fysieke) beveiliging d.m.v. social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen, applicaties van derden en/of andere typen aanvallen.

Hoe wij omgaan met uw melding:

  • Stichting Matchis en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
  • Elke melder van een niet-triviaal beveiligingsprobleem wordt indien hij/zij daar prijs op stelt vermeld in de Hall of Fame. Stichting Matchis is een non-profit instelling en biedt daarom geen geldelijke beloning voor gemelde beveiligingsproblemen.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Samen overleggen wij daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.