Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Stamceldonatie op school

Een stamceldonor kan een leven redden. Daarom is aandacht voor stamceldonatie erg belangrijk. Voordat iemand een besluit neemt om zich in te schrijven als stamceldonor moet hij of zij uiteraard eerst weten wat stamceldonatie is en wat het betekent om donor te worden. Daarvoor hebben we allerlei voorlichtingsmiddelen, ook voor op school.

De onderwerpen stamceldonatie en -transplantatie vormen interessante gespreksthema's. De vraag om wel of juist geen stamceldonor te worden duikt vaak op in de media en op allerlei social-media platforms. Naast de vraag over donorschap blijkt dat menigeen ook ‘gewoon’ meer informatie wil over dit soms lastige, medische onderwerp. Om zowel discussies in goede banen te leiden als inhoudelijke onderbouwing te geven, heeft Stichting Matchis een aantal hulpmiddelen voor het onderwijs ontwikkeld. Lespakketten om het onderwerp ook in de klas voor verschillende leeftijden en niveaus begrijpelijk en bespreekbaar te maken. 

Spreekbeurtpakket

Voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 die een spreekbeurt willen houden over stamceldonatie is een spreekbeurtpakket gemaakt. 
Dit pakket bestaat uit: 

  • Een strip genaamd De stamcelheld
  • Een digitaal boekje met uitleg over stamceltransplantatie en stamceldonatie
  • Digitale (animatie) afbeeldingen voor in de spreekbeurt of een presentatie
  • Flyer afgestemd op de doelgroep

Het spreekbeurtpakket is beschikbaar voor individuele leerlingen en kan hier gratis worden aangevraagd. Vermeld in het bericht je naam, adres, groep, leeftijd en aantal leerlingen in jouw klas.  

Pakket Maatschappijleer en Burgerschap

Samen met docenten Maatschappijleer en Burgerschap is een modulair pakket ontwikkeld om minimaal een lesuur te vullen. De werkvormen zijn zo gekozen dat verschillende vaardigheden worden geoefend, zoals: meningsvorming, argumenteren, kritisch denken en denken vanuit meerdere perspectieven. Vraagstukken zijn zo geformuleerd dat ze makkelijk zijn in te passen in de bestaande lesstof. Waarom zou je stamceldonor worden? Waarom verplicht de overheid dit niet? Welke waarden spelen een rol bij wel of niet doneren en wat gebeurt er als je het perspectief inneemt van een donor, een niet-donor of patiënt die wacht op een transplantatie? Er kan worden gekozen uit modules die meer inzicht verschaffen over het fenomeen stamceldonatie, verschillende interactieve spelvormen, discussie en debat. 

Er is voor dit lespakket een filmpje gemaakt waarin drie jonge mensen hun verhaal doen: iemand die daadwerkelijk stamcellen heeft gedoneerd, een patiënt die stamcellen heeft ontvangen en iemand die zich heeft geregistreerd als donor. Dit filmpje kan worden gebruikt als inleiding of ter ondersteuning van de verschillende werkvormen. 

De modules zijn geschikt voor HAVO, VWO en MBO maar kunnen uiteraard ook door elkaar worden gebruikt. Het lespakket is voor docenten in de loop van 2020 gratis te bestellen via deze website. 

Lesformat Biologie

In samenwerking met U-talent (een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht,  Hogelschool Utrecht en middelbare scholen) is een speciaal lesformat ontwikkeld gericht op de bovenbouw van HAVO en VWO. Hierin worden de biologische principes van stamceltransplantatie en stamceldonatie behandeld. Kennisopbouw en meningsvorming zijn de hoofddoelen van dit lesformat. Het is gericht op de hoogste  klassen van HAVO en VWO en bevat verschillende opdrachten die kunnen worden gebruikt om een les samen te stellen. In het lesformat ook vele verwijzingen naar waar meer of illustratieve onderbouwing is te vinden waardoor ook een bronnenboek stamceldonatie is ontstaan. Het lesformat is opgedeeld in drie blokken: een blok informatie dat leerlingen kennis op laat bouwen; een blok Verwerking en Toepassing om leerlingen aan de slag te laten gaan met de opgedane kennis; het blok reflectie tenslotte is erop gericht om leerlingen te laten reflecteren op het onderwerp en te testen op de opgedane kennis. De reflectieopdracht bestaat uit een Socrative test die leerlingen individueel of in groepen kunnen maken. 

Het lesformat is grotendeels digitaal en kan in de loop van 2020 worden verkregen via deze website en die van U-talent.

Andere doelgroep

Val je buiten deze twee categorieen, maar wil je wel een les, presentatie of profielwerkstuk doen over stamceldonatie. Neem dan contact met ons op met jouw specifieke wens.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK