Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

5 feiten en fabels over stamceldonatie

Als je jonger bent dan 36 jaar heb je een grotere kans om opgeroepen te worden  

Feit - Donatie door een jongere donor heeft de voorkeur omdat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat de kans op genezing voor de patiënt toeneemt als de stamcellen van een jonge donor komen. De exacte reden daarvoor is (nog) niet bekend. Waarschijnlijk is dit een gevolg van dat jongeren minder bloot hebben gestaan aan ziekten, ongezonde leefwijzen e.d. dan oudere donoren en dat daardoor hun stamcellen beter aanslaan bij patiënten dan die van oudere donoren.   
 

Je kan hooguit één keer in je leven stamcellen doneren 

Fabel - Bij Matchis hebben we het beleid dat je maximaal drie keer stamcellen mag doneren. Dat doen we vanwege de belasting van een stamceldonatie op de donor. Medisch gezien kan het in principe vaker; wat dat betreft lijkt stamceldonatie meer op bloeddonatie dan op orgaandonatie. Het lichaam maakt de stamcellen snel weer aan. Heb je drie keer stamcellen gedoneerd, dan blijf je toch beschikbaar voor familieleden die op zoek zijn naar een stamceldonor. Voor familieleden geldt geen maximumaantal keer doneren. Het aantal keer dat je hebt gedoneerd voor een niet-verwante patiënt is daarop niet van invloed. 

  
Als ik zwanger ben kan ik me niet aanmelden als stamceldonor  

Fabel - Het feit dat je zwanger bent, heeft geen invloed op het afnemen van het wangslijmvlies. Je mag je tijdens je zwangerschap gewoon registreren als stamceldonor. Het is wel zo dat je pas daadwerkelijk stamcellen mag doneren vanaf een half jaar na de bevalling, mits je geen borstvoeding meer geeft (of bereid bent dat een week te onderbreken). Je zal dan tijdelijk op ‘niet beschikbaar’ komen te staan in het register. Lees hier hoe en wanneer je jouw zwangerschap aan Matchis door kan geven. 
 

Via Matchis kun je in twee ziekenhuizen in Nederland stamcellen doneren 

Feit - Als blijkt dat jij de beste match bent voor een patiënt vragen we je, afhankelijk van jouw woonplaats, naar het Radboudumc in Nijmegen of het LUMC in Leiden te komen.  
Dit zijn de twee academische ziekenhuizen waar het mogelijk is om als onverwante donor stamcellen te donoren. Als je stamcellen doneert aan een familielid is dit ook in andere UMC’s in Nederland mogelijk. 
 

Als ik word opgeroepen moet ik direct langskomen om stamcellen te doneren 

Fabel - Als jij een potentiële match bent, proberen we je eerst via de telefoon te pakken te krijgen. In dit eerste gesprek informeren we je zo goed mogelijk over hoe een donatie zou kunnen gaan en wordt er een medische vragenlijst afgenomen. We vragen ook meteen of je nog steeds wil doneren en of er eventueel vakanties zijn waar we rekening mee moeten houden. Daarna wordt er eerst een bloedtest gedaan om te onderzoeken of je ook echt de beste match bent voor de patiënt. Als blijkt dat jij de beste match bent bespreken we de manier van de afname en volgt er nog een medische keuring en een uitgebreide voorlichting voordat er daadwerkelijk een afspraak voor de donatie wordt ingepland. Alle afspraken worden in overleg met jou ingepland. Lees hier meer over het proces vanaf het moment dat je wordt opgeroepen. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK