Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Kwaliteitsbewaking

Om de veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten te waarborgen, volgen wij nauwkeurig de wetgeving en de richtlijnen van een aantal belangrijke (inter)nationale richtlijnen en instanties.

Stichting Matchis is in het kader van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL) erkend als weefselinstelling en voldoet aan de Europese richtlijnen voor weefsels en cellen. Tevens voldoet Matchis aan de internationale richtlijnen van de WMDA (World Marrow Donor Association) en is daarvoor geaccrediteerd. 

Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal
In het kader van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL) heeft de Nederlandse overheid Matchis erkend als weefselinstelling. Dat betekent dat Matchis toestemming heeft om bloedstamcelproducten voor transplantatiedoeleinden naar Nederland te importeren.

Europese richtlijnen weefsels en cellen
Matchis borgt de veiligheid en kwaliteit van de cellen die door haar gedistribueerd worden aan de hand van de Europese richtlijnen die zijn opgesteld voor het donoren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke cellen.

World Marrow Donor Association (WMDA)
In januari 2008 kreeg Matchis het certificaat van de WMDA als bevestiging dat zij werkt volgens de WMDA-richtlijnen (www.wmda.info). Matchis heeft volgens de accreditatie cyclus in 2022 wederom een positieve certificering doorlopen.

Netcord Fact
Netcord Fact is een internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor navelstrengbloedbanken. Deze richtlijnen gaan over het afnemen, bewerken, opslaan, selecteren en verschaffen van navelstrengbloedeenheden voor patiënten. Sanquin navelstrengbloedbank faciliteert de selectie en de uitgifte van deze navelstrengbloedeenheden en onderhoudt de contacten met de aangevraagde transplantatiecentra.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.