Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Over matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden.

De organisatie
Stichting Matchis is een non-profit organisatie die sinds 2008 een ANBI-status heeft. De core business is het opbouwen, voorlichten en onderhouden van het stamceldonorbestand in Nederland. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het importeren en uitgeven van stamcelproducten die zijn gedoneerd door bij Matchis geregistreerde donoren.

Sinds 2023 is er bewust voor gekozen om de fondsenwerving t.b.v. Matchis onder te brengen bij Matchis Fonds Stamceldonatie. Dit fonds heeft als primaire doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Matchis. De gelden die worden ingezameld worden geheel inzet voor de wervingsactiviteiten van nieuwe stamceldonoren.

De kernwaarden van Stichting Matchis zijn Ideëel, Gedreven, Deskundig, Toegewijd. Kernwaarden die in al ons handelen aantoonbaar naar voren moeten komen. 

Directeur-Bestuurder
J.H.M. (Jaap) Dijkman, arts, MBA

Drs. B.J.J. (Bert) Elbertse, manager Donor Relations & Communication
Drs. M.M. (Mirjam) Fechter, arts, Hoofd medische zaken en Verantwoordelijk Persoon
T. (Tuan) Tran, manager Technology & Innovation

Reglement Raad van toezicht
Hier kunt u het getekende reglement van de raad van toezicht bekijken.

Beloningsbeleid
Voor de salariëring van onze medewerkers volgt Stichting Matchis de CAO-UMC 2018-2020.

Integriteitscode en klokkenluidersregeling
Naast procedures en regels die betrekking hebben op beroepseisen, onafhankelijkheid en integriteit hebben we ook een gedragscode (integriteitscode) die beschrijft waar we voor staan en wat er van ons wordt verwacht. Deze gedragscode is gebaseerd op onze waarden en beschrijft hoe we ons moeten gedragen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Wij streven naar een transparante en integere bedrijfscultuur, waarin zaken bespreekbaar zijn en we willen onze peers, andere stakeholders en de maatschappij laten zien wie we zijn en waarvoor we staan. Naleving van de gedragscode is niet vrijblijvend: iedereen die voor Matchis werkt heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode na te leven en anderen te helpen dit ook te doen.
De integriteitscode kunt u hier downloaden

De Klokkenluidersregeling heeft tot doel om (vermoedens van) misstanden of incidenten veilig binnen Matchis aan de orde te stellen en op adequate en zorgvuldige wijze te behandelen, zodat de melder wordt beschermd en tijdig passende maatregelen genomen kunnen worden. De klokkenluidersregeling kunt u hier downloaden

Jaarverslag
Het jaarverslag 2022 van Stichting Matchis kunt u hier downloaden

Voorgaande jaarverslagen:

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Strategisch plan 2020-2025
In 2020 verscheen ons strategisch plan voor de komende jaren. We blikken op basis van een evaluatie terug maar uiteraard vooral ook naar voren. Welke lijnen zet Matchis uit, wat zijn de verwachtingen, welke koers gaan we varen? Het staat uiteengezet in ons strategisch plan. Deze kunt u hier downloaden

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.