Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Zorgprofessionals

Deze pagina is voor zorgprofessionals en onze samenwerkingspartners die op zoek zijn naar informatie.

Matchis voert, in nauwe samenwerking met de Nederlandse stamceltransplantatiecentra, de niet-verwante donor/cordblood searches uit voor Nederlandse patiënten. Uitgangspunt is om zo efficiënt en zo snel mogelijk de beste donor te vinden die op dat moment beschikbaar is voor een patiënt die een stamceltransplantatie nodig heeft. Voor spoedeisende aanvragen is Matchis daarom ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar.

Documenten voor onze samenwerkingspartners zijn hier (achter inlog) te vinden.

Klap uit voor meer informatie over:

De ontwikkelingen op het gebied van nationale en Europese wetgeving worden nauwlettend gevolgd. Stichting Matchis is door de Nederlandse overheid erkend als weefselinstelling, met name vanwege de import van stamcelproducten voor transplantatiedoeleinden op Nederlandse bodem. De Wet Veiligheid en kwaliteit Lichaamsmateriaal, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese Richtlijnen voor weefsels en cellen is op Matchis van toepassing. Bij elke search is sprake van de uitwisseling van gegevens en materiaal (bv. voor HLA-typering). Wij houden ons daarbij zorgvuldig aan de AVG en Europese richtlijnen (GDPR) ten aanzien van gegevensbescherming waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.  

De medewerkers van Matchis zijn deskundig op het gebied van het HLA-systeem, de frequenties van antigenen, allele en haplotypen in diverse populaties. Kennis van nationale en internationale regelgeving ten aanzien van donoruitwisselingen en deelname aan vakverenigingen (WBMT, EBMT, EFI, WMDA) maken onderdeel uit van de deskundigheid. Medewerkers van Matchis participeren in deze verenigingen. Op deze wijze streven wij ernaar, ons eigen kennisniveau steeds up to date te houden en een bijdrage te leveren aan de internationale deskundigheid op dit gebied.

Kennis en ervaring spelen ook een belangrijke rol in de logistiek van de verschillende stromen. Het betreft niet alleen de uitwisseling van gegevens, maar ook de logistiek van bijvoorbeeld het aanvragen van bloedmonsters voor een bevestigende of een uitgebreidere typing van niet-verwante donoren en/of navelstrengbloedeenheden. Het aanvragen van een stamcelproduct voor transplantatie wordt verzorgd en begeleid tot en met de aankomst in het transplantatiecentrum. Door de jaren heen is veel ervaring opgedaan in het werken met internationale donorregisters, HLA-laboratoria en commerciële koeriers.

Door jarenlange kennis en ervaring werken wij snel en met hoge kwaliteit. Hierbij worden de kosten van de search nauwlettend in de gaten gehouden. Het streven is om in samenwerking met de transplantatiecentra, op zo efficiënt mogelijke wijze de beste donor te vinden, zonder concessies te doen aan de HLA-match grade en andere donor selectiecriteria. Er vindt ook een zorgvuldige controle plaats op de juistheid van de facturen die wij ontvangen, zodat er geen overbodige kosten worden doorberekend aan de transplantatiecentra.

Diverse medewerkers van Matchis nemen actief deel aan (internationale) studies over HLA,  donoren en andere transplantatie gerelateerde onderwerpen.

Onderstaand een aantal voorbeelden van relevante publicaties:

Hier kunt u de criteria downloaden om een Nederlandse donor/ navelstrengeenheid (cbu) aan te vragen.

(Here you can download the criteria to request a Dutch donor/ cbu)

DR-19v6 min criteria to access a donor

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.