Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Samenwerking

Matchis werkt zowel nationaal als internationaal met vele organisaties samen.

Alle lopende fondsenwervende activiteiten van Stichting Matchis worden ondergebracht bij het Matchis Fonds Stamceldonatie. Het Fonds is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Alle opbrengsten komen geheel ten goede aan Stichting Matchis. 

Het doel van Matchis Fonds Stamceldonatie is om de fondsenwervende activiteiten die al enige jaren door Stichting Matchis worden uitgevoerd verder uit te bouwen en de inkomsten te verhogen. De ingezamelde gelden worden volledig ingezet voor de wervingsactiviteiten van nieuwe stamceldonoren. Om fondsen te werven een breed scala van middelen worden ingezet. 

Kijk hier voor meer informatie over Matchis Fonds Stamceldonatie.

Sanquin is een not-for-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Zij kan dat dankzij de honderdduizenden donors die vrijwillig bloed geven. Met hun bloed worden jaarlijks ruim 25.000 mensenlevens gered! Daarnaast produceert Sanquin geneesmiddelen uit plasma, maakt zij bloedgroep- en immuunreagentia, verricht zij wetenschappelijk en diagnostisch onderzoek en verzorgt zij onderwijs.

Wij werken samen met Sanquin voor de registratie van bloedplaatjesdonoren (trombocytendonoren) en onze expertise wordt gebruikt om de match hiervoor te faciliteren voor bloedbankartsen.

Kijk hier voor meer informatie over het werk van Sanquin

We werken intensief samen met de acht Nederlandse Academische Ziekenhuizen die een vergunning hebben om een stamceltransplantatie uit te voeren met een niet-verwante donor. Meer informatie: www.nfu.nl

De World Marrow Donor Association (WMDA) ondersteunt het uitwisselen van bloedstamcelproducten voor transplantatie wereldwijd. De WMDA stimuleert internationale samenwerking en behartigt de belangen van de donoren. Om de internationale samenwerking goed te stroomlijnen opereert de WMDA in werkgroepen en commissies die zich bezighouden met de medische aspecten, logistiek, kwaliteit, accreditatie, ethiek, financiën en IT.

Taken van de WMDA zijn:

  • Publiceren van jaarverslagen over de activiteiten van alle participerende stamceldonorbanken en navelstrengbloedbanken.
  • Publiceren over donorveiligheid en ethiek in de internationale vakliteratuur.
  • Ontwikkelen van richtlijnen en formulieren voor stamceldonorbanken, ten behoeve van internationale uniformiteit en kwaliteitsbewaking.
  • Implementeren van uniforme HLA-terminologie voor communicatie tussen de verschillende stamceldonorbanken.
  • Ontwikkelen van een accreditatie-programma voor organisaties die bloedstamceldonoren werven en registreren en het accrediteren van zulke stamceldonorbanken.
  • Organiseren van fora waar de internationale ontwikkelingen op het gebied van bloedstamceltransplantatie worden besproken.

Verder beheert de WMDA de internationale donor / CBU database WMDA Search and Match. In deze database staan alle  actuele weefseltyperingen en andere relevante gegevens van potentiële stamceldonoren en van navelstrengbloedeenheden anoniem geregistreerd.  De database is in 1988 gestart onder de naam BMDW en wordt inmiddels wereldwijd geraadpleegd via de WMDA-website. Meer dan 450 transplantatiecentra hebben toegang tot de database en de andere services die WMDA biedt. Dagelijks zoeken artsen en medewerkers van de transplantatiecentra honderden keren in de WMDA-database naar een passende donor voor hun patiënten.

Kijk hier voor meer informatie over de WMDA

Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en/of mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hun doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten die het leven met en na kanker met zich meebrengt. Ze zijn er ook voor naasten en donoren van patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening zijn de speerpunten van de organisatie. Hematon bundelt kennis en ervaring. Matchis ondersteunt deze doelstellingen van harte. 

Kijk hier voor meer informatie over Hematon.

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.