Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Stamceldonatie in de klas

Stichting Matchis start deze maand met het aanbieden van lespakketten Biologie, Maatschappijleer en Burgerschap voor het middelbaar en voortgezet onderwijs.

De vraag om wel of juist geen stamceldonor te worden duikt vaak op in de media en op internet. Naast de vraag over donorschap blijkt dat menigeen ook ‘gewoon’ meer informatie wil over dit soms lastige medisch en ethische onderwerp. Om zowel discussies in goede banen te leiden als inhoudelijke onderbouwing te geven, heeft de Stichting Matchis een aantal nieuwe hulpmiddelen voor het onderwijs ontwikkeld die voor docenten gratis verkrijgbaar zijn via de website van Matchis.

Nieuwe onderwijsmiddelen
 

Lesbrief Maatschappijleer en Burgerschap
Samen met docenten is een modulaire lesbrief ontwikkeld om één lesuur te vullen. Via uiteenlopende werkvormen kan op verschillende manieren worden stilgestaan bij stamceldonatie. Zo kunnen vragen de revue passeren als ‘waarom zou je stamceldonor worden’, “heeft het iets verplichtends?” Kun je je inleven in de opvattingen van een donor, een niet-donor of misschien zelfs een patiënt die wacht op een transplantatie? De modules zijn afgestemd op HAVO-VWO-VMBO-MBO
 

Lesformat Biologie
Voor de bovenbouw van HAVO en VWO is een lesformat ontwikkeld waarin de biologische principes van stamceltransplantatie- en donatie worden besproken. Kennisopbouw en
meningsvorming zijn de hoofddoelen. Het bevat verschillende opdrachten die kunnen worden gebruikt om een les samen te stellen. In het lesformat staan vele verwijzingen naar waar meer onderbouwing is te vinden.

Spreekbeurtpakket
Naast de bovengenoemde nieuwe lespakketten, hebben we voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 die een spreekbeurt willen houden over stamceldonatie al eerder een spreekbeurtpakket ontwikkeld dat inmiddels al ruim 1000 keer is opgevraagd door leerlingen.
 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK