Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Wijziging in aanmeldcriteria stamceldonatie: ondergrens gewicht

De (medische) criteria voor het aanmelden als stamceldonor worden zorgvuldig opgesteld door een team van donorartsen. Deze criteria worden continu geëvalueerd, waardoor er soms wordt besloten tot een wijziging van een criterium. 

Onlangs is besloten om de ondergrens van 50 kilo voor het aanmelden als stamceldonor te laten vervallen. De BMI-grens van 18-30 blijft wel bestaan. In de praktijk betekent dit dat een donor die lichter is dan 50 kilo zich nu wél kan registreren, mits deze persoon een BMI van minimaal 18 heeft.

Als een donor klein en licht is, bestaat er een risico dat er onvoldoende stamcellen geoogst kunnen worden voor de patiënt. De reden om puur het gewicht als ondergrens te schrappen, is om te voorkomen dat we groepen mensen uitsluiten die, ondanks dat ze lichter zijn dan 50 kilo, toch aan alle criteria voldoen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen van Aziatische afkomst. Zij zijn gemiddeld een stuk kleiner dan de gemiddelde Nederlander, maar hebben wel een gezond BMI. Aziatische donoren zullen over het algemeen opgeroepen worden voor Aziatische patiënten. Ook Aziatische patiënten wegen gemiddeld minder dan Nederlandse patiënten. We kunnen bij een donor van minder dan 50kg dus mogelijk minder stamcellen oogsten, maar als de patiënt ook kleiner/lichter is, dan is het waarschijnlijk wel genoeg voor die specifieke patiënt. 

Omdat we geen onderscheid tussen donoren willen en kunnen maken op basis van etniciteit, hebben we besloten om voor alle donoren de ondergrens van 50 kilo bij de aanmelding te laten vervallen. Ook voor een Nederlandse donor die minder dan 50 kilo weegt, bestaat de mogelijkheid dat de patiënt voor wie hij of zij wordt opgeroepen in dezelfde gewichtsklasse valt. Deze mogelijkheid willen we niet bij voorbaat al uitsluiten.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK