Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Biologie lesformat

Kennisopbouw en meningsvorming zijn de hoofddoelen van dit lesformat. Het is gericht op de hoogste  klassen van HAVO en VWO en bevat verschillende opdrachten die kunnen worden gebruikt om een les samen te stellen

In het lesformat ook vele verwijzingen naar waar meer of illustratieve onderbouwing is te vinden waardoor ook een bronnenboek stamceldonatie is ontstaan. Het lesformat is opgedeeld in drie blokken: een blok informatie dat leerlingen kennis op laat bouwen; een blok Verwerking en Toepassing om leerlingen aan de slag te laten gaan met de opgedane kennis; het blok reflectie tenslotte is erop gericht om leerlingen te laten reflecteren op het onderwerp en te testen op de opgedane kennis. De reflectieopdracht bestaat uit een Socrative test die leerlingen individueel of in groepen kunnen maken. 

Aanvragen lesformat

Dit lesformat is digitaal opgezet en wordt (gratis) als PDF beschikbaar gesteld aan docenten.
Bestel hem hier direct. Vermeld in het bericht je naam, de naam van je school, onderwijsniveau en je e-mailadres.

Dit lesformat is opgebouwd volgens de lesfases van het OIVTR-model. De gehele inhoud bestaat uit:

1. Inleiding
1.1. Opbouw

2. Oriëntatie
2.1. Stamceldonatie in de media
2.2. Oriëntatieopdracht Stamcelwijzer

3. Informatie
3.1. Stamceltransplantatie: wat en waarom?
3.2. Verschil tussen stamcel-, bloed- en orgaandonatie
3.3. HLA-moleculen: Wat, waarvoor en variatie
3.4. Matching en afweer
3.5. Stamceltransplantatie vanuit de patiënt
3.6. Stamceldonatie vanuit de donor

4. Verwerking en toepassing
4.1. Matching spel
4.2. Ideeën en bronnen profielwerkstuk
4.3. Essay-opdracht
4.4. Format essay-opdracht
4.5. Klassikale dialoog stamceldonatie
4.6. Oefenen met een examenvraag

5. Reflectie
5.1 Socrative kennisquiz

6. Bijlage 1: Matching spel
7. Bijlage 2: Stamceltransplantatie in de media

Colofon

Introductiefilm - lesformat Biologie

Cookies

De websites van Matchis maken gebruik van cookies om de functionaliteit te waarborgen en gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie vind je op onze cookie-pagina.