Matchis headerafbeelding Matchis headerafbeelding

Kwaliteitsbewaking

Om de veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten te waarborgen, volgen wij nauwkeurig de wetgeving en de richtlijnen van een aantal belangrijke (inter)nationale organisaties en instanties, zoals bijvoorbeeld:

Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal
In het kader van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal (WVKL) heeft de Nederlandse overheid Matchis erkend als weefselinstelling. Dat betekent dat Matchis toestemming heeft om bloedstamcelproducten voor transplantatiedoeleinden naar Nederland te importeren.

Europese richtlijnen weefsels en cellen
Matchis borgt de veiligheid en kwaliteit van de cellen die door haar gedistribueerd worden aan de hand van de Europese richtlijnen die zijn opgesteld voor het donoren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke cellen.

Algemene verordening bescherming persoonsgegevens (AVG) – General Data protection Regulation (GDPR)
Matchis vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Omdat dat zij, als centrum voor stamceldonoren, dagelijks werkt met persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid is het voor Matchis van groot belang om een betrouwbare en veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is die zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens gewaarborgd, de Verklaring Gegevensbescherming kunt u hier downloaden.

World Marrow Donor Association (WMDA)
In januari 2008 kreeg Matchis het certificaat van de WMDA als bevestiging dat zij werkt volgens de WMDA-richtlijnen (www.wmda.info).Matchis heeft volgens de accreditatie cyclus in 2017 wederom een positieve her-accreditatie doorlopen.

Netcord Fact
Netcord Fact is een internationale organisatie die richtlijnen opstelt voor navelstrengbloedbanken. Deze richtlijnen gaan over het afnemen, bewerken, opslaan, selecteren en verschaffen van navelstrengbloedeenheden voor patiënten. Sanquin navelstrengbloedbank faciliteert de selectie en de uitgifte van deze navelstrengbloedeenheden en onderhoudt de contacten met de aangevraagde transplantatiecentra.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen. Meer informatie hierover vindt u op onze cookie instellingen pagina.

OK